1.  เมื่อนำโปรตรอน  อิเล็กตรอนและนิวตรอนไปวางในสนามแม่เหล็ก  จะมีแรงแม่เหล็กกระทำต่ออนุภาคเหล่านั้นหรือไม่  เพราะเหตุใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.  เพราะเหตุใด  ถ้านำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้บริเวณหน้าจอภาพในโทรทัศน์  ภาพบนจอจึงบิดเบี้ยง

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.  เมื่อนำโปรตรอน  อิเล็กตรอนและนิวตรอนไปวางในสนามไฟฟ้าที่สม่ำเสมอ  จะมีแรงกระทำต่ออนุภาคเหล่านั้นหรือไม่  เพราะเหตุใด   และอนุภาคทั้งสามจะเคลื่อนที่ในทิศทางใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.  พิจารณาภาพแผ่นเบี่ยงเบน  บริเวณระหว่างแผ่นมีสนามไฟฟ้าที่สม่ำเสมอมีทิศขึ้น  เมื่อยิงอิเล็กตรอนเข้าไปในแนวตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ  จงเขียนเส้นทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
                                                ภาพแผ่นโลหะขยาย

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.  สนามดน้มถ่วงและสนามไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.  มนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆ  บนผิวดลกไม่หลุดกระเด็นออกไปนอกโลก  เพราะเหตุใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.  ปรากฏการณืธรรมชาติเช่น  น้ำขึ้น-น้ำลง  และการไหลของน้ำจากที่สูงสู่ที่ต่ำเสมอนี้เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงหรือไม่

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.  ปล่อยวัตถุจากยอดตึกสูง  เมื่อเวลาผ่านไป  5  วินาที  วัตถุมีความเร็วเท่าใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9.  ยิงก้อนหินขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว  49  เมตรต่อวินาที  นานเท่าใดก้อนหินจะเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10.  โยนก้อนหินขึ้นในแนวดิ่ง  ความเร็วและความเร่งของก้อนหินที่จุดสูงสุดมีค่าเท่าใด  ก่อนก้อนหินกระทบพื้นมีความเร่งเท่าใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11.  ปล่อยลูกปิงปองจากระเบียงชั้นสี่ของตึกให้ตกสู่พื้น  การเคลื่อนที่ของลูกปิงปองเป็นการตกแบบเสรีหรือไม่  เพราะเหตุใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12.  ปล่อยแผ่นกระดาษกับเหรียญบาทพร้อมกัน  ให้ตกในท่อที่สูบอากาศออกหมด  วัตถุทั้งสองจะถึงพื้นท่อพร้อมกันหรือไม่  เพราะเหตุใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13.  ในชีวิตประจำวัน  คนทั่วไปพูดว่า  “ผลส้มมีน้ำหนัก  1  กิโลกรัม”  คำพูดนี้หมายความว่าอย่างไร

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14.  ถ้าเราเดินทางห่างจากโลกไปเรื่อยๆ  น้ำหนักของเราจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่  เพราะเหตุใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15.  หินก้อนหนึ่งบนดวงจันทร์มีมวล  5  กิดลกรัม  และมีน้ำหนัก  8.1  นิวตัน  ความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวดวงจันทร์มีค่าเท่าใด  ถ้านักบินอวกาศนำหินก้อนนี้กลับโลก  หินจะมีน้ำหนักเท่าใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Advertisements