1. ถ้าเพื่อนของเราบอกว่า “รถแข่งวิ่งบนทางโค้งด้วยความเร็วคงตัว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้อง เราควรบอกเพื่อนให้พูดให้ถูกว่าอย่างไร?

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.  รถไฟชานเมื่องสายกรุงเทพ-หัวตะเข้  มีกำหนดการเดินรถดังตาราง  อัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟ  ระหว่างสถานีคลองตันกับสถานีหัวหมาก  และอัตราเร็วลี่ยตลอดเส้นทางเป็นเท่าใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.  ถ้ารถยนต์วิ่งบนทางตรงไปทางทิศตะวันออก  รถยนต์คันนี้มีโอกาสที่มีความเร่งไปทางทิศตะวันตกได้หรือไม่อธิบาย  พร้อมยกตัวอย่าง

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.  ถ้าครูบอกนักเรียนว่า  รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว  นักเรียนคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่  ที่การเคลื่อนที่ของรถยนต์ดังกล่าวจะมีความเร่ง  อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. หินก้อนหนึ่งบนดวงจันทร์มีมวล  5  กิดลกรัม  และมีน้ำหนัก  8.1  นิวตัน  ความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวดวงจันทร์มีค่าเท่าใด  ถ้านักบินอวกาศนำหินก้อนนี้กลับโลก  หินจะมีน้ำหนักเท่าใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.  เหรียญขนาดเท่ากันสองเหรียญ  เหรียญหนึ่งถูกดีดบนพื้นโต๊ะราบ  ขณะเหรียญหลุดออกจากขอบโต๊ะ  อีกเหรียญหนึ่งก็ถูกปล่อยจากของโต๊ะ  นักเรียนคิดว่าเวลาที่เหรียญทั้งสองอยู่ในอากาศแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.  ยิงปืนสองครั้ง  แต่ละครั้งลำกล้องปืนทำมุมยกขึ้น  45  องศากับพื้น  ถ้าความเร็วของลูกปืนที่พุ่งออกจากลำกล้องครั้งแรกมากกว่าครั้งหลัง  ลูกปืนจะขึ้นสูงสุดจากพื้นเท่ากันหรือไม่  อย่างไร

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.  นักตกปลาขว้างเบ็ด  3  ครั้ง  ได้ระยะทางตามภาพข้างล่าง  เหตุใดการขว้างครั้งที่  3   จึงไปได้ไกลกว่าครั้งที่  1  และ  2

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. เหตุใดดวงจันทร์จึงโคจรรอบโลกได้ทั้ที่ไม่มีเชือกผูกดึงไว้

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Advertisements